РЕД ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В ИАЖА

21.10.2021

! ВАЖНО

РЕД ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ В ИАЖА

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-01-856/19.10.2021 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г. и на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт Ви уведомявам за следното:

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) ще провежда изпити по чл. 5 и чл. 15 от Наредба № 56 за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед РД-01-856/19.10.2021 на министъра на здравеопазването, а именно:

До изпит в изпитните зали на ИАЖА ще се допускат само служители на жп предприятията, управителя на железопътната инфраструктура и други, които:

1) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

2) представят отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 (до 72 часа преди влизане в изпитна зала) или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в изпитна зала), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.