Оператори на обслужващи съоръжения

Обща информация за обслужващите съоръжения

В процес на разработване.

Методически указания

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177 ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ОБСЛУЖВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНИ С ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ДЕЙНОСТИ УСЛУГИ

Oбразец за описание на обслужващите съоръжения

Принципи за освобождаване на оператор на обслужващо съоръжение съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177

Принципи за освобождаване на оператор на обслужващо съоръжение съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177

Презентация – Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 на Комисията относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги

Свързано законодателство

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177 на Комисията от 22 ноември 2017 година относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги 

ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 

НАРЕДБА № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура 

НАРЕДБА за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии 

Списък на операторите на обслужващи съоръжения - линк към приложения 19, 19А и 19Б на РД Списък на операторите на обслужващи съоръжения - линк към приложения 19, 19А и 19Б на РД